MENU

Nieuws

Studiedag SKD Kinderopvang

Ieder jaar wordt er voor de pedagogisch medewerkers van SKD Kinderopvang een studiedag georganiseerd.

Door deze studiedagen te organiseren blijven onze pedagogisch medewerkers zich door ontwikkelen en specialiseren op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind. Dit wordt gedaan aan de hand van diverse workshops.

Het onderwerp van de studiedag was dit jaar:
Pedagogische vernieuwing en/of verrijken van eigen professionele inzet.

De dag begon met een Ki Workshop. In deze workshop werd uitgegaan van je eigen kracht en hoe je die het best binnen een team kunt benutten. Door verschillende oefeningen te doen, die werden gegeven door Tona Wong Chung, werd er ontspannen naar vertrouwen door samenwerking toegewerkt. Namelijk door een collega op te tillen met slechts enkele vingers! Door alle krachten en energievelden samen te laten komen lukte dit!!

De 2e workshop ging over De Waarde van het spel en Spelen.

Waarom is het zo belangrijk dat kinderen spelen? Waarom spelen kinderen?

Wat gebeurt er als kinderen niet weten hoe ze moeten spelen? Als het ze niet geleerd wordt…als er niet samen met ze wordt gespeeld.

Tineke Kouwenhoven en Irma van Dijk, werkzaam op een spel-o-theek , gingen daar tijdens deze workshop dieper op in.

De pedagogisch medewerkers gingen even terug naar hun eigen kindertijd, waar speelde je als kind graag mee? Waarom vond je dat zo leuk? Kun je je als volwassene in het kind verplaatsen door mee te gaan in hun fantasie?

De conclusie van deze workshop is:
Als kinderen spelend het beste leren, leer het kind dat goed te spelen!!

De 3e workshop van de dag ging over Vanuit RUST van harD werken naar harT werken.

De titel van de workshop zegt het eigenlijk al….als pedagogisch medewerker werk je vanuit je hart. Er komt veel gevoel bij kijken in het werken met kinderen. Empatisch vermogen is iets wat onmisbaar is in dit vak.

Maar het is vaak ook een drukte van belang binnen een kinderopvang. Er gebeuren een hoop dingen tegelijk en er moeten soms ook een hoop dingen tegelijk gebeuren. Dan is het dus hard werken. Hoe kun je die twee dingen in balans krijgen en houden?

Er werd met elkaar gesproken over hoe je dat het best kunt doen en er werden ervaringen uitgewisseld. Aan het eind van deze workshop maakten de pedagogisch medewerkers een mooi canvasdoek waar ze hun hart lieten spreken over de groep waarop ze werken.

Deze workshop werd gegeven door Margreet Vlasman, pedagogisch coach binnen SKD Kinderopvang.

Tijdens laatste workshop van de dag was het thema Jongleren.

Gera de Leeuw, circusdocent, kwam de pedagogisch medewerkers een les jongleren geven. Kun je in een keer alle ballen in de lucht houden? Of is het slimmer om dit stap voor stap te doen?

Na een korte uitleg, gingen de ballen de lucht in. Eerst een bal gooien en weer opvangen met dezelfde hand. Daarna met twee ballen proberen, om vervolgens drie ballen in de lucht te houden.

Dit lukt niet bij iedereen even goed, dus een stapje terug en met twee ballen blijven gooien. En zo gaat het in het dagelijks leven en op de werkvloer ook. Als je denkt dat er een bal gaat vallen, neem je even een stap terug om de controle weer te krijgen en daarna weer verder te gaan.

Daarna werd er nog even doorgeoefend met de jongleerballen, draaiende bordjes, en balansstokken. Het kind in ons kwam weer naar boven….

Een mooie afsluiting van een leerzame dag!!!

Het is lente!!!

De koude winter is voorbij en de lente heeft zijn intrede weer gemaakt.

We hebben het Paasfeest gevierd met een heerlijke Paaslunch. Buiten in de tuin hebben we eitjes gezocht.

De kinderen en de Pedagogisch Medewerkers op onze locaties zijn volop aan het ontdekken wat de lente nou precies is. Want er gebeurt een hoop in deze periode van het jaar!

Het zonnetje schijnt, de blaadjes groeien aan de bomen, de bloempjes komen uit de grond.

Reuze interessant allemaal!! We bekijken, voelen en ruiken aan de blaadjes en de bloemen.

We knutselen, zingen en lezen boekjes over de boerderij en jonge dieren.

En natuurlijk gaan we nog meer buiten spelen, want dan kun je pas echt voelen wat de lente is!!!

Wet IKK: Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

Op 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang veranderd.

Hier onder zullen we kort de belangrijkste punten uitleggen en wat dit in de praktijk inhoudt.

De ontwikkeling van het kind staat centraal

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd. Ieder kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang krijgt een eigen mentor, deze mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep waar het kind geplaatst is. De mentor volgt de ontwikkeling en welzijn van het kind en heeft op die manier het kind goed in beeld, waardoor zij dit kunnen registreren.

Bij kinderen die van de kinderopvang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang gaan wordt deze informatie overgedragen. Uiteraard pas nadat de ouders hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Ook is de mentor aanspreekpunt voor de ouders van het kind.

Meer aandacht voor baby’s

Doordat de Leidster Kind Ratio (LKR) is aangepast, is er meer aandacht voor de baby’s binnen de kinderopvang. Het aantal vaste gezichten voor nul jarigen wordt aangescherpt. Er wordt gewerkt met twee vaste gezichten op de babygroep.

Voor verdere professionalisering in het werken met baby’s gaan de pedagogisch medewerkers een cursus volgen waar zij zich specialiseren in de ontwikkeling van baby’s.

Coaching op de werkvloer

De inzet van een pedagogisch coach op de werkvloer is bedoeld om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen en te begeleiden waar dat nodig is. Voor het geven van feedback en voor verdere professionalisering binnen SKD.

Veiligheid en gezondheid

SKD heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat past bij de activiteiten, locatie en inrichting van de kinderopvang. Dit beleid kan worden ingezien door ouders.

Op iedere locatie is tijdens de opvang een volwassene aanwezig met een Kinder-EHBO –certificaat. Dat zorgt ervoor dat er snel en adequaat gehandeld kan worden bij ongevallen.

Het team van SKD kinderopvang wenst u een gelukkig, gezond, groen en inspirerend nieuw jaar!

Voordelen peuteropvang bij SKD Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2018 mogen de ouders van kinderen van 2 tot 4 jaar peuteropvang afnemen ook bij de dagopvang (kinderdagverblijf) daar de harmonisatie van de Wet Kinderopvang geen verschil meer maakt in het financieren van de kindplaats bij een kinderopvang of peuterspeelzaal. Iedere peuter heeft recht op minimum 10 uur opvang, ongeacht of hij/zij indicatie over VVE-indicatie beschikt.

Om uw keuze waar uw peuter in 2018 zetten wij de voordelen van de peuteropvang bij SKD Kinderopvang ten opzichte van de peuteropvang bij een peuterspeelzaal voor u op een rij:

 1. SKD Kinderopvang biedt All-in pakket: voedsel verzorging en activiteiten
 2. SKD biedt een flexibel rooster;
  
U kunt uw peuter plaatsen naar wens

  • In de ochtend 08:00-13:00 voor 3 of 5 uur.
   • Bij het afnemen van 5 uur warme vegetarische maaltijd en versgebakken brood
  • In de middag van 13:00-18:00 voor 3 of 5 uur
  • Naast bovengenoemde regulier openingstijden biedt SKD Kinderopvang de verlengde openingstijden van 07:00-08:00 en van 18:00-19:00
 3. SKD Kinderopvang is het hele jaar open, 52 weken, en tijdens schoolvakanties
 4. SKD Kinderopvang biedt u 46 of 52 weken contract
 5. Bij SKD Kinderopvang kunt u vakantiedagen en/of verzuimdagen gratis binnen een kalenderjaar inhalen/ ruilen
 6. SKD Kinderopvang is door ministerie van Onderwijs gecertificeerd en een erkende kinderopvang organisatie in het werken met een taalmethode voor jonge kinderen
 7. SKD Kinderopvang werkt vanuit een visie dat het stimuleren en verrijken van de taalvaardigheden bij jonge kinderen een basis schept voor de algemene ontwikkeling en juiste voorbereiding op de samenleving
 8. SKD Kinderopvang werkt met het gecertificeerde taalprogramma Piramide erkend bij de meeste basisscholen in Delft
 9. De pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd en opgeleid voor het werken met Piramide taalmethode voor jonge kinderen en volg- en observatiemethode Kijk!
 10. SKD Kinderopvang staat garant voor continuïteit en stabiliteit op de groep
 11. Pedagogische medewerkers zijn geschoold en gecertificeerd op het taalniveau 3f conform de eis IKK
 12. SKD Kinderopvang hanteert een groen beleid en is certifieert als Groen, duurzaam en milieubewust kinderopvang
 13. SKD Kinderopvang biedt een ruim aanbod van activiteiten gericht op peuterleeftijd en voorbereiding voor school
 14. SKD Kinderopvang werkt met oog voor individuele behoefte voor het kind
 15. Ieder kind bij SKD Kinderopvang heeft een eigen mentor
 16. SKD Kinderopvang biedt gratis een muziekprogramma aan: “Muziek op schoot”

Certificaat Groen Cement voor de Vlinderstruik

Dit certificaat hebben wij zojuist met vlag en wimpel binnengehaald.

Hiermee hoort de Vlinderstruik na een jaar hard werken officieel bij de gecertificeerde groene kinderopvang en de groene familie van SKD. Wij zijn hier erg trots op en graag willen wij dit met jullie delen.

Modderdag!!!!

Op donderdag 28 juni hebben wij op alle locaties van SKD meegedaan met nationale modderdag!!

Samen met de PM-ers gingen de kinderen er mee aan de slag. Bakken gevuld met zand en water werden gebruikt, maar ook de tuinslang om nog meer modderplezier te kunnen ervaren!!!

De kinderen vonden het erg interessant;

 • hoe maak je modder?
 • wat kan je met modder?
 • hoe voelt modder?
 • hoe gaat de modder weer weg?

Zoveel te ontdekken en natuurlijk zoveel te spelen!!!

Voelen, lopen, stampen… lekker vies worden en daarna weer afspoelen om vervolgens weer opnieuw te voelen, lopen, stampen en te springen in de modder!!!

Het was een geweldige dag, de kinderen en de PM-ers hebben er van genoten!!!

SKD viert “De dag van de groene kinderopvang”

Op dinsdag 16 mei was het “De dag van de groene kinderopvang”. Op de drie locaties van SKD is veel aandacht besteed aan het opzetten en uitvoeren van groene activiteiten. De kinderen zijn op deze dag volledig met de natuur bezig geweest en hebben veel ontdekt, beleefd en geleerd maar zich vooral vermaakt!

Op al onze locaties zijn blotenvoetenpaden “aangelegd” welke kinderen kans hebben gegeven om verschillende natuurlijke materialen te voelen en ontdekken. Lopen over houtsnippers, zand, springen op de boomstammen en plotseling belanden in een bak met water om vervolgens je voeten droog te maken op een mat van mos was zeker een fijne maar soms “enge”ervaring. Voor sommige kinderen was het weer even wennen met de blote voeten, maar na wat voorzichtig aftasten kregen ze al snel de smaak te pakken. Voor dat je het wist was het blotenvoetenpad omgetoverd tot een speelparadijs en werd er van de diverse materialen taarten, ijsjes en soepen gemaakt. Het ervaren van de verschillende materialen met elk een ander structuur, is belangrijk voor de senso-motorische ontwikkeling van ieder kind. Onze blotenvoetenpaden zijn met aandacht en zorg opgesteld en opgebouwd met fijne en grove materialen uit de natuur. Op hun pad vonden ze bijvoorbeeld materialen als zand, houtsnippers, steentjes, hooi, mos, aarde, zaagsel, kokosdoppen, gras, water, hydrokorrels, enzovoort.

Kinderen vanaf 3+ zijn na het blotenvoetenpad op zoek gegaan naar schatten van de natuur om deze vervolgens te bewaren in eierdozen die door hun omgetoverd zijn tot natuur-schatkistjes. Dit leverde prachtige verhalen, veel vragen maar vooral veel plezier en trots.

Bij SKD kinderopvang stopt groene kinderopvang niet na deze mooie dag, daar wij iedere dag tot een Groene dag uitroepen.

Delft Mama kinderkleding ruil ochtend

Zaterdag 22 april is er een event georganiseerd vanuit Delft Mama. Het begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Het is een kinderkleding ruil ochtend en vind plaats op de Vlinderstruik. Zie hieronder het bericht van Delft Mama en bekijk het event ook op Facebook: https://www.facebook.com/events/1375882345807367/

Let’s help each other’s pockets and the environment!!!

We will be swapping children and maternity clothes with each other. We have no complicated rules.

 1. You bring clothes you or your kid doesn’t use anymore, in good condition for another round.
 2. We all look at each other clothes and pick what we like. We don’t count pieces or anything: if you’ll use it you can take it.
 3. At the end you can either take your remainings back home or you can donate them to DelftMama.*

We discourage selling clothes because the idea is just to help each other in our community, like if we were living back home and passing on clothes between cousins, right? But if you really really want to sell then please do so for a small amount 🙂

So start cleaning closets and drawers, it’s on!!!!

*Donations to delftmama will be sold during the DMM King’s day sale for fundraising for the organization of event for parents in Delft.

Het taalprogramma van SKD kinderopvang

We houden ons vanaf kleins af aan bezig met taal. We beginnen met brabbelen, vergroten daarna ons woordenschat en leren om deze woorden in de juiste context te gebruiken. Hoe ouder we worden, hoe beter we taal begrijpen. Taal vormt een basiselement in ons ontwikkeling. Onder dit kopje leest u meer over hoe wij, SKD kinderopvang, ons bezig houden met het uitvoeren van ons taalprogramma.

In de afgelopen twee jaar hebben wij onze medewerkers opgeleid om een taalprogramma voor jonge kinderen aan te kunnen bieden op de locaties. Wij proberen aan de hand van verschillende thema’s de taalontwikkeling van ieder kind te stimuleren. Elk thema duurt vier tot zes weken, wat neerkomt op een aanbod van tien basisthema’s per jaar. De thema’s sluiten aan op de belevingswereld van het kind. Een aantal thema’s die wij hebben behandeld, gingen over ons lichaam en hoe wij onze zintuigen gebruiken, of over de winter en wat daar allemaal bij komt kijken. Tijdens de themaweken worden de kinderen betrokken bij de activiteiten die aan het thema zijn verbonden. Wij houden ons momenteel bezig met het thema ‘Wonen’ en zoeken bijvoorbeeld samen met de kinderen uit in wat voor huis zij wonen en wat zij allemaal zien in hun huis. Wij denken uiteraard aan het vastleggen van de leuke momenten bij de uitvoering van de activiteiten, door foto’s en/of video’s te maken en deze met de ouder(s) te delen. Natuurlijk worden de (knutsel) werkjes van de kinderen ook bewaard.

Wij zijn erg enthousiast om met het programma aan de slag te gaan en onze kinderen een regulier taalprogramma aan te bieden dat leerzaam, prettig en uitdagend is. Hiermee stimuleren wij de taalontwikkeling en vergroten we de woordenschat. Bij het aanbieden van de activiteiten houden wij natuurlijk rekening met de leeftijd en het denkvermogen van ieder kind. Wij maken elke activiteit zo leuk, gezellig, ontspannen en leerzaam mogelijk. Hierbij laten we de fantasie van elk kind de vrije loop!

Nieuwere berichten