MENU

Nieuws

VVE programma bij SKD Kinderopvang

Bij SKD Kinderopvang wordt sinds 2014 met het taalprogramma Piramide gewerkt. Het taalprogramma is breed ingezet en wordt dagelijks aangeboden aan alle kinderen op zowel de dagopvang als de BSO ter bevordering van de algemene ontwikkeling en taal verrijking.

Daar de harmonisatie van de Wet Kinderopvang geen verschil meer maakt in het financieren van de VVE kindplaats, kunnen de kinderen van 2 tot 4 jaar met een VVE verwijzing ook bij de dagopvang (kinderdagverblijf) voor de peuteropvang terecht . Met ingang van 2019 biedt SKD Kinderopvang aan deze groep, op vaste dagdelen: te weten 2 ochtenden van 8.00 tot 13.00 uur het taalprogramma Piramide gericht aan.  Op deze dagdelen voldoet SKD Kinderopvang aan alle wettelijke en kwalitatieve eisen zoals vastgesteld in de subsidie beleidsregel omtrent peuteropvang en VVE van de gemeente Delft.

SKD Kinderopvang is een gecertificeerde groene en gezonde kinderopvang, 52 weken open en biedt de mogelijkheid voor een 46 of 52 weken contract.

SKD Kinderopvang werkt op basis van een all-in pakket te weten: voeding, verzorgings- en activiteitenpakket. Deze bestaan onder andere uit  een warme vegetarische maaltijd, fruit, versgebakken brood, luiers en verzorgingsmiddelen, kinderyoga en muziek op schoot.

De basis openingstijden zijn van 08.00-18.00u met de mogelijkheid van verlengde opvang van 07:00-08:00 en van 18:00-19:00.

Vakantiedagen en/of verzuimdagen kunnen binnen een kalenderjaar in overleg geruild of ingehaald worden.

  • Om aan dit programma deel te kunnen nemen is een VVE verwijzing van het CJG (consultatiebureau) nodig
  • U kunt bij een van de onderstaande SKD Kinderopvanglocaties terecht:
    • KDV De Kindertuin, Pijperring 1a, 2625 EC Delft, 015-257 88 86
    • KC De Bloesemboom, Sasboutstraat 3, 2614 CN Delft, 015-213 24 42
    • KC De Vlinderstruik, Lodewijk van Deysselhof 165, 2624 WP Delft, 015-364 78 95
  • Voor verdere informatie en contact verwijzen we u naar:

Kerstgroet

Kwaliteitsmerk Groene kinderopvang

Onze locaties de Bloesemboom en de Kindertuin zijn opnieuw geslaagd voor de hercertificering Groen Cement.
Hiermee behouden de locaties het Kwaliteitsmerk Groene kinderopvang!

Lefkracht! kinderyoga

Sinds kort geeft Inez van Arkel van Lefkracht! kinderyoga bij SKD Kinderopvang.
Benieuwd naar wat een les kinderyoga inhoudt? Bekijk dan het onderstaande filmpje!

Nieuw vervoer

Na het dramatische ongeval in Oss heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat de Stint niet meer de weg op mag. Naar aanleiding van dit verbod heeft SKD Kinderopvang snel moeten handelen en voor nieuw vervoer moeten zorgen. Er is een tweede busje aangeschaft om de kinderen die ons zijn toevertrouwd veilig te vervoeren.

Ouderavond in het teken van kinder-EHBO

Woensdag 3 oktober had SKD Kinderopvang een ouderavond georganiseerd voor alle ouders en verzorgers. Ditmaal stond de ouderavond in het teken van kinder-EHBO.
Ron de Leeuw, een erkend EHBO instructeur was uitgenodigd om uitleg te geven over de toepassing van EHBO bij kinderen.

Cindy van der Spek (aanwezige ouder) vatte de avond als volgt samen:

“Woensdagavond 4 oktober was er door SKD een ouderavond georganiseerd voor alle ouders en medewerkers van SKD.

Na de inloop en opening volgde er een uitleg en toepassing kinder-EHBO door Ron de Leeuw. We mochten hierbij zelf aangeven waarover we meer wilden weten. We kregen uitleg over wat te doen bij verstikking, branden en botbreuken. Halverwege de avond was er een pauze en daarna kregen we nog handige informatie over wat kleinere ongevallen. Voor mij was niet alles nieuw maar ik vond het erg nuttig om alles nog eens te horen.

Omdat je er ( gelukkig! ) niet veel mee te maken hebt vergeet je sommige informatie ook snel. Ik vond het een fijne, nuttige en goed verzorgde avond”

Dramatisch ongeval met Stint in Oss

SKD Kinderopvang is zeer aangeslagen na het dramatische ongeval met een Stint in Oss. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun nabestaanden, de medewerkers van de desbetreffende Kinderopvangorganisatie en alle andere betrokkenen. Wij wensen hen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Wij begrijpen dat op dit moment iedereen die betrokken is bij kinderopvang zich zorgen maken over het gebruik van een elektrische bolderkar. SKD Kinderopvang maakt gebruik van de Stint, welke de door de RDW (Dienst Wegverkeer) als wettelijk toegestaan en veilig vervoermiddel voor kinderen gekeurd is. Het gebruik van de Stint is vastgelegd in het SKD Kinderopvang vervoersprotocol. Naar aanleiding van het ongeval in Oss gaat SKD Kinderopvang de uitkomsten van het technisch onderzoek van de politie Oost-Brabant afwachten. Wanneer er helderheid is over de oorzaak gaat SKD Kinderopvang bepalen of het vervoersbeleid aangepast zou moeten worden. Wij betreuren ten zeerste dat geen enkel protocol bescherming biedt tegen een ongeval zoals dit.

Nieuw! Kinderyoga bij SKD

Vanaf september 2018 komt er iedere week een Yogadocente op alle drie de locaties van SKD Kinderopvang om een les kinderyoga te geven. Bij SKD Kinderopvang is het belangrijk dat ieder kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Door samen te spelen, naar elkaar te kijken en deel te nemen aan diverse activiteiten leren kinderen continu nieuwe dingen. Rollend, kruipend en rennend de wereld ontdekken, daar draagt SKD Kinderopvang graag elke dag aan mee!
Doordat kinderen elke dag veel verschillende indrukken opdoen zijn er ook momenten van ontspanning en rust nodig. Kinderen leven van nature al in het hier en nu. Yoga stimuleert dit en helpt hen dit vast te houden. Op een speelse manier worden verschillende onderdelen van Yoga voor kinderen beoefend. Het is een goed middel om motorisch sterker te worden. Het verbetert de lenigheid en creativiteit. En zorgt ervoor dat het concentratievermogen vergroot wordt.
De Yogalessen zijn aangepast op de leeftijd en belevingswereld van de kinderen en worden gegeven in aanwezigheid van een pedagogisch medewerker.

ModderDag!

Afgelopen vrijdag 29 juni was het weer zover: Nationale ModderDag! Dit jaar alweer de zesde editie. SKD deed hier uiteraard ook aan mee!

Voor de kinderen was het een dag om te ontdekken hoe leuk het is om met modder te spelen. Tijdens het spelen ervaren de kinderen hoe veelzijdig de natuur is. Er werd flink gestampt en gerold in de modder. De kinderen werden aangemoedigd om heerlijk te ravotten met zand en water. Aan de blije gezichtjes te zien was er niet veel aanmoediging nodig om een keer ongegeneerd te spelen in een smeerboel.

Dag van de groene kinderopvang 2018

Dinsdag 15 mei was de Dag van de groene kinderopvang.

Deze dag is in het leven geroepen door de stichting Groen Cement. Alle locaties van SKD kinderopvang zijn door deze organisatie gecertificeerd en dus een groene kinderopvang.

Op deze dag besteden wij nog eens extra aandacht aan de natuur en gaan we aan de slag met natuurlijke elementen.

We hebben een “blote voeten pad” gemaakt, de kinderen vinden dit erg leuk om met hun voeten de verschillende structuren de voelen.

Ook hebben we bloempotjes geverfd en daar een mooi kruidenplantje in gedaan.